fbpx

Käru Muuseumi teenuste arendamine

Projekti algus ja lõpp: 01.04.2022 – 30.06.2023

Projekti lühikirjeldus

Käru Muuseum alustas oma tegevust aastal 2012 eesmärgiga vähendada tarbimist, säilitada ajalugu, taastada vanu traditsioone, hoida mälestusi. Meie muuseumi kollektsioonist enamik on päästetud prügilast, me oleme taastanud saduvanu asju ning oleme näinud paljusid inimesi õnnelikena nähes taas omalapsepõlve mänguasju, kärusid või muid unustatud asju. Muuseum asub JärvamaalKäru alevikus,1900. aastal ehitatud Raudteejaama hoones (mis on osaliselt meie pooltrestaureeritud) ja 1915.a ehitatud ja 2008.a. restaureeritud Raudtee aidas. Muuseum töötab vabatahliku töö alusel, meil on kokku 8 aktiivset vabatahtlikku, kes töötavad giididena, restaureerijatena. arhiveerijatena jne. Käru Muuseumi kui kärude ja vankrite muuseumi avalikkusele avamine toimus 20.12.2018. Aastal 2019 külastas muuseumi umbes 1500 inimest, aastal 2020 umbes 1880 inimest, 2021.a ca 5000 inimest. 2021.a korraldasime mitmeid üritusi ja festivale, tegime seinamaalingu ja arendasime uue näituse, regulaarseltremondime muuseumi hooneid, parandame ningtäiendamekollektsiooni. Käru Muuseumi lastekärude jalastevankrite kollektsiooni kuulub juba üle 200 eksponaadi (lastevankrid, lastekärud) ja üle 1500 erinevaid lapsepõlvega seotud objekti – nukud,mänguasjad, lasteriided, lutipudelid, laste hooldamisega seotud esemed jms, üle 2000 erineva foto ja postkaardi,negatiive, eraldi kollektsioon marke, jne, iga aastaga meie kollektsioon kasvab.Meil on unikaalseid nn eestiaegseid (20. saj. esimese poole) kärusid ningainulaadseid 18.sajandi ja 19. sajandi lapsevankreid, mis pärit nii Eestist,kui 32 erinevast riigist. See teeb meie muuseumi unikaalseks mitte ainult Eestis vaid kogu Euroopas. Hetkeloleme olukorras, kus me ei saa ainultvabatahtlikega tööd jätkata, kuna vabatahtlik töö on muutunud täiskoormusega päristööks, mille eest palkaei maksta. Külastajate vastuvõtmine, kollektsiooni täiendamine, mälestustesalvestamine või üleskirjutamine, objektide taastamine ja paljud muud tööd mis on seotud muuseumiga on aja- jarahakulukad. Aastaringselt igalnädalavahetusel on muuseum avatud jainimesed kogu Eestist tulevad külla, suveperioodil oleme avatud kauem. Probleemiks on ka pakutavateteenuste vähesus, sest kuigi inimesed on enamasti vaimustuses nähtust-kuuldust,siis sisutihedat programmi suudame praegu pakkuda 1,5-3h ja klientidetagasisidest oleme täheldanud ruuminappust ekspositsiooni eksponeerimisel, huvikohapeal pikemalt viibida, mh toitlustuda, majutuda, külastada konserte jne.Lisakskahele juba toimivale muuseumihoonele (aadressidel Rahvamaja 1 ja Rahvamaja 3) on MTÜ omandis veel 2 ajaloolist maja aadressidel Jaama 5 ja Jaama 7, mõlemad hooned on amortiseerunud ja vajavad põhjalikku renoveerimist. Praegusel hetkelkirjutame erinevaid projekte selleks, et leida rahastust muuseumi kompleksi laiendamiseks. Eesmärk on ehitada uuenduslik muuseumikompleks, kus on uued näitusepinnad, kunsti residentuur, erinevate ajastute majutusruumid, söögikohtning uurimis- ja taastamiskeskus – see on ka käesoleva rahastusprojekti sisuks.

Eesmärk

Projekti eesmärk on rekonstrueerida ajalooline amortieerunudhoone muuseumikompleksi osaks ja alustada uute turismiteenuste pakkumisega –majutus, totilustus, üritused, töötoad, kultuuriresidentuur. 3 aasta perspektiivis Käru Muuseum on tuntud kui Euroopa suurima ja mitmekesiseima ekponaatide valikugakärude muuseum ning taaskasutuse meetodite tutvustaja-praktiseerija.

Tulemus

Tulemusena pakume kokku 4 hoones ja suurel külaplatsil aastaringselt mitmekesist teenustevalikut, sh giidituurid, temaatilised töötoad, kunstiresidents, toitlustus, majutus, püsi- ja ajutised näitused, kontserdid-etendused.

Fondi nimetus

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Toetuse summa 192 041,85